• Port of Moerdijk Innovatiesessie

  • Port of Moerdijk Innovatiesessie

  • Port of Moerdijk Innovatiesessie

  • Port of Moerdijk Innovatiesessie

Innovatie & Duurzaamheid bij Port of Moerdijk

Stimuleren van innovatie en duurzaamheid bij aannemers

Over Port of Moerdijk

Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland voor schepen met een diepgang tot 9 meter. De zeehaven ligt het meest landinwaarts en is te bereiken via Nieuwe Waterweg, de Oude Maas en de Dordtse Kil naar het Hollands Diep. Port of Moerdijk is een belangrijke economische motor voor de regio en biedt direct en indirect werkgelegenheid voor zo’n 17.000 mensen. Het havenbedrijf organiseert het proces van ontwikkeling, ontwerp, aanleg, uitgifte, exploitatie, beheer en uitbreiding van de haven.

Challenge

In de verschillende contracten die Port of Moerdijk aanbesteed bestaat de wens om meer aandacht voor innovatie en duurzaamheid mee te nemen. Maar hoe schrijf je abstracte onderwerpen als innovatie en duurzaamheid concreet op in contracten zonder hierbij flexibiliteit, inhoud, sturing en financiële controle te verliezen?

Port of Moerdijk wil slimme partnerschappen aangaan met aannemers die aanleg en onderhoud doen, wat kan Port of Moerdijk doen om een proactieve houding bij aannemers te stimuleren? Hoe bouw je een langdurig partnerschap op waar alle partijen op de lange termijn enthousiast over zijn? Hoe schrijf je zo’n partnerschap op in een contract, zonder daarmee de gewenste flexibiliteit weg te nemen?

Rol van Jules Dock Innovation

Door Jules Dock Innovation werd in samenwerking met iTanks een innovatiesessie georganiseerd als kick-off van het project. In een middagprogramma doorliepen zij verschillende stappen van het innovatieproces die leiden tot een breed scala aan oplossingen en enthousiasme om met dit project verder te gaan.
Inmiddels loopt een innovatieproject waarin iTanks en Jules Dock Innovation de nodige middelen ontwikkelen om aannemers gedurende de aanbestedingsprocedure en daarna te stimuleren om innovatie en duurzaamheid continu toe te passen.