• C-tower

  • Composieten Toren

  • Composieten Toren

Lichtgewicht Torens in de Offshore Wind Industrie

Meerjarig offshore innovatietraject

Windturbines op zee worden alsmaar groter en zwaarder, en de limieten van de capaciteit van schepen en kranen komen dichterbij. Jules Dock stelt een toren voor van composiet materiaal om een lichtgewicht toren te bewerkstelligen als variant op de huidige zware stalen torens.

Sinds 2015 werkt Jules Dock aan de ontwikkeling van lichtgewicht torens voor de offshore wind industrie. Hierbij zijn meerdere afdelingen van Jules Dock betrokken, Jules Dock Innovation ondersteunt de voortgang van dit project.

 

In de afgelopen twee jaar heeft Jules Dock, samen met WMC de technische en economische haalbaarheid van de composieten toren onderzocht. Hiernaast is een theoretische ontwerp uitgewerkt. Hiervoor is een productiemethode ontwikkelt voor het bouwen van een schaalmodel. Uiteindelijk is een schaalmodel van 5 meter geproduceerd. In dit project is naar voren gekomen dat een gewichtsbesparing te behalen is. Deze gewichtsbesparing kan een aanzienlijke kostenbesparing teweegbrengen in de installatie van de offshore windturbines.

Vanaf najaar 2017 gaat het project van de toren door met een nieuwe partner: ECN. In samenwerking met WMC en ECN zal Jules Dock verder werken aan de ontwikkeling en optimalisatie van de toren. In oktober 2017 zijn de verschillende partners samengekomen voor een kick-off meeting. In deze samenwerking wordt de toren geoptimaliseerd richting de andere onderdelen van de windturbine, rekening houdend met de bladen, rotor en de fundatie. Hiernaast wordt het productieproces geoptimaliseerd voor grotere modellen van de toren.

Rol van Jules Dock Innovation

In dit project is Jules Dock Innovation de verbindende factor in het geheel. Wij zorgen onder andere voor procescoördinatie, het aansturen van de verschillende partijen en certificering. Naast de theoretische en technische ontwikkelingen van de toren wordt door Jules Dock Innovation gelijktijdig ook gewerkt aan de business development, waaronder het opzetten van een business case en de financiering van het project.

  • Kenniscentrum WMC is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor verschillende materialen en structuren. Eén van de hoofdactiviteiten is fundamenteel en toegepast onderzoek naar statische belastingen en vermoeiing van staal, aluminium, fibre reinforced plastics en thermoplastische composiet met toepassingen in windturbines en de olie en gas industrie.
  • ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) is een internationale topspeler op het gebied van energie-innovatie. ECN doet onderzoek op het gebied van zonne-energie, windenergie, biomassa, afval, energiebesparing, milieu, duurzame energiesystemen en leveren onafhankelijk beleids- en strategisch advies. Dit doen zij veelal in samenwerking met zowel bedrijven als (internationale) overheden. Het onderzoek is erop gericht innovatieve oplossingen te vinden om het gebruik van duurzame energie en toepassing van energiebesparing te bevorderen.