• LNG – Binnenvaart

LNG-tanks

Composieten modulaire LNG-tanks binnenvaart

julesdockcomposites

Achtergrond

Binnen de maritieme sector en in het bijzonder de binnenvaart wordt de opkomst van LNG als brandstof voor voortstuwing met grote interesse gevolgd. LNG kent verschillende voordelen, zo is het milieuvriendelijker doordat er minder uitstootgassen vrijkomen bij verbranding, is het goedkoper in verbruik en aanschaf en verwacht men een gunstigere prijsontwikkeling ten opzichte van olie. Met de juiste technische aanpassingen kan de scheepseigenaar een ombouw (refit) binnen enkele jaren terugverdienen.

 

Uitdaging

LNG is nog geen gestandaardiseerde brandstof in de binnenvaart. Op veel gebieden is nog sprake van ontwikkeling in regelgeving, techniek en business modellen. Dat geldt zeker ook voor custom-made brandstoftanks die toepasbaar zijn in bestaande schepen. Tot op heden worden omgebouwde schepen voorzien van nieuwe tanks die op dek of in het laadruim worden gezet, wat ten koste gaat van de vervoerscapaciteit van het schip.

Jules Dock Innovation wil de transitie naar schone scheepvaart in de binnenvaart ondersteunen door de implementatie van LNG brandstof tanks in bestaande schepen economisch interessanter te maken. Bij een refit wordt de oude brandstof motor vervangen door een LNG motor. Onderdeel van de refit is het plaatsen van nieuwe brandstoftanks aan boord, de oude dieseltanks zijn immers niet geschikt voor het opslaan van LNG. De LNG tanks zijn over het algemeen rond, cilindrisch gevormd en nemen daardoor relatief veel (laad-)ruimte in aan boord. Dit terwijl de ruimte van de oude tanks niet efficiënt meer gebruikt kan worden. Jules Dock Innovation wil een tank-concept ontwerpen wat geplaatst kan worden aan boord van binnenvaartschepen die voor een refit kiezen. Met behulp van innovatieve composieten materialen moet het produceren van tanks in verschillende maten en vormen economisch en technisch haalbaar worden.

 

Project

In samenwerking met Jules Dock Composites en Jules Dock Development, twee zusterorganisaties binnen Jules Dock (www.julesdock.nl), is Jules Dock Innovation in staat om het gehele proces van concept tot productontwikkeling te realiseren.

Het project is gestart in november 2016. In samenwerking met Jules Dock Composites en Jules Dock Development is Jules Dock Innovation in staat om het gehele proces van concept tot productontwikkeling te realiseren. Meer informatie over LNG tanks voor de binnenvaart? Neem contact op met Jelmer de Lange via j.delange@julesdock.nl.

Innovatiemethodes

We maken gebruik van verschillende methodes om zo het beste resultaat te verkrijgen.

Brainstormen

Door middel van verschillende technieken kunnen we je leren zoveel mogelijk ideeën te bedenken.